<
>
g
DATA 08-09.2011
ZLECENIOWADCA Gmina Miasto Szczecin
ADRES OBIEKTU Al. Papieża Jana Pawła II, Szczecin
TYP PROJEKTU Projekt koncepcyjny / Projekt konkursowy

Aleja Jana Pawła Szczecin

I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania alei papieża Jana Pawła II oraz kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie