<
>
g
DATA 08-09.2011
ZLECENIOWADCA Tom Sp. z o.o.
ADRES OBIEKTU Ul. Pomorska, Szczecin
TYP PROJEKTU Projekt koncepcyjny

Biurowiec Szczecin

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku biurowego w Szczecinie, 1448 m2