<
>
g
DATA 08-09.2012
ZLECENIOWADCA Topacz Investment Sp. z o.o.
ADRES OBIEKTU Wyspa Pomorska, Wrocław
TYP PROJEKTU Projekt koncepcyjny / Projekt konkursowy

Budynek Wrocław

Budynek mieszkalno-usługowy we Wrocławiu, 2770,0 m2