<
>
g
DATA 09.2011
ZLECENIOWADCA Prywatny
ADRES OBIEKTU Dobrzany
TYP PROJEKTU Projekt koncepcyjny / Projekt budowlany

Dom Dobrzany

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Dobrzanach, 263,16 m2