<
>
g
DATA 05.2012
ZLECENIOWADCA Prywatny
ADRES OBIEKTU 05.2012
TYP PROJEKTU Projekt koncepcyjny

Dom Gryfino

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Gryfinie, 184 m2