<
>
g
DATA 08.2012-01.2013
ZLECENIOWADCA FHPU Elektro-Hal
ADRES OBIEKTU Chwiram
TYP PROJEKTU Projekt budowlany

Farma wiatrowa

Projekt budowy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w Chwiramie, Gmina Wałcz