<
>
g
DATA 08-09.2012
ZLECENIOWADCA Gmina Miasto Szczecin
ADRES OBIEKTU Ul. Bielańska, Szczecin
TYP PROJEKTU Projekt koncepcyjny / Projekt konkursowy

Grzebowisko

Grzebowisko dla małych zwierząt domowych w Szczecinie, 21.400,00 m2