<
>
g
DATA 03.2012
ZLECENIOWADCA Faymonville Polska
ADRES OBIEKTU GPP Łozienica
TYP PROJEKTU Projekt budowlany

Hala GPP II

Projekt rozbudowy hali produkcyjnej fabryki naczep Faymonville Polska i budowa hali warsztatowo-serwisowej, wraz z infrastrukturą techniczną w goleniowskim parku przemysłowym