<
>
g
DATA 11.2012
ZLECENIOWADCA Miasto Białystok
ADRES OBIEKTU Ul. Ciołkowskiego, Białystok
TYP PROJEKTU Projekt koncepcyjny / Projekt konkursowy

Hala sportowa

Praca konkursowa na projekt koncepcyjny hali sportow-widowiskowej wraz z terenami przyległymi w Białymstoku