<
>
g
DATA 08-09.2011
ZLECENIOWADCA Tom Sp. z o.o.
ADRES OBIEKTU Ul. Pomorska, Szczecin
TYP PROJEKTU Projekt koncepcyjny

Hala Szczecin

Hale magazynowo-logistyczne w Szczecinie, 11508 m2