<
>
g
DATA 01-04.2011
ZLECENIOWADCA Inwest Dom Sp z o.o.
ADRES OBIEKTU Ul. Środkowa, Rzecz
TYP PROJEKTU Projekt budowlano-wykonawczy

Mieszkaniówka Rzecz

Budynek mieszkalno-usługowy w Rzeczu, pow. użytkowa 1119,88m2