<
>
g
DATA 08.2012
ZLECENIOWADCA Gmina Miasto Kołobrzeg
ADRES OBIEKTU Ul. Ratuszowa, Kołobrzeg
TYP PROJEKTU Projekt koncepcyjny / Projekt konkursowy

Urząd Miasta Kołobrzeg

Praca konkursowa na projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg - Regionalne Centrum Innowacyjnej Gospodarki w Kołobrzegu