<
>
g
DATA 04-06.2008
ZLECENIOWADCA Gmina Rzecz
ADRES OBIEKTU Ul. Ratuszowa
TYP PROJEKTU Projekt budowlany

Urząd Rzecz

Nadbudowa budynku ratusza w Rzeczu, 989,58 m2