<
>
g
DATA 06-10.2008
ZLECENIOWADCA PBO-Grinbud sp z o. o.
ADRES OBIEKTU Ul. Grunwaldzka, Węgorzyno
TYP PROJEKTU Projekt budowlano-wykonawczy

Mieszkaniówka Węgorzyno

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Węgorzynie, pow. użytkowa 1855,79m2