Oferta

Pracownia specjalizuje się w projektach budynków mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej, przemysłowych oraz aranżacjach wnętrz.


Oferujemy kompleksowa obsługę inwestycji, zapewniając pomoc na każdym jej etapie:
 

● Prace poprzedzające proces inwestycyjny:

○ pomoc przy uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych, czy warunków technicznych przyłączy

○ koncepcje programowo-przestrzenne

○ koncepcje architektoniczne

○ wizualizacje

● Pełnobranżowe projekty architektoniczno-budowlane

● Koordynacja projektu do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

● Pełnobranżowe projekty wykonawcze

● Kosztorysy, przedmiary robót, dokumentacje STWiORB

● Nadzór autorski